Ein nod yw hyrwyddo a datblygu rôl yr artist yn y cylch cyhoeddus. Drwy weithio mewn partneriaeth gallwn hybu uchelgais a chyflawni prosiectau ysbrydoledig fydd yn gwneud cyfraniad positif i'r amgylchedd ac ein cymunedau.