Comisiwn celf Canolfan Feddygol West Quay

Comisiwn celf Canolfan Feddygol West Quay

description

Symudodd Practis Teulu’r Stryd Fawr yn 2010 i ganolfan feddygol newydd braf â’r cyfleusterau diweddaraf. Enw’r ganolfan newydd yw Canolfan Feddygol West Quay ac mae wedi’i lleoli ar Hood Road, lai na 10 munud o’r hen eiddo ar Stryd Fawr y Barri. Fel rhan o’r adeilad newydd comisiynwyd gwaith celf cyhoeddus newydd drwy’r partneriaid Matrix Medical, sef datblygwyr y cynllun.

Penodwyd yr artist Angharad Pearce Jones ac fe ymgynghorodd hi’n agos â staff y practis i ddewis thema a datblygu dyluniad ar gyfer y gwaith celf. Trafodwyd sawl thema gan gynnwys themâu meddygol a hanes diwydiannol yr ardal, sydd yn yr Ardal Arloesi ar y Glannau yn y Barri. Mae dyluniad Angharad yn cyfuno motiff Coeden Hippocrates a motiff olwyn trên stêm o fewn cylch. O gwmpas yr ymyl ceir arwyddair y mae’r practis wedi’i ddefnyddio, “Working together in partnership with each other for each other”.

Mae’r gwaith celf wedi’i leoli mewn cylch ar y llain galed wrth y brif fynedfa. Yn mesur wyth metr ar draws, lluniwyd amlinell y dyluniad mewn metel gan Angharad a’i osod ar wely tarmac. Gwaith Sureset, cwmni sy’n arbenigo mewn gwaith palmantu wedi’i selio â resin, oedd cyflenwi a gosod y palmantu lliwgar o fewn yr amlinellau metel. Mae’r gwaith palmantu wedi’i wneud o sawl deunydd gwahanol er mwyn cael y gwahanol liwiau. Er enghraifft, mae’r lliw du wedi’i greu o lo mâl.

Dyma’r prosiect ar wefan Sureset: http://www.sureset.co.uk/paving-ideas/commercial-case-studies/