Cynllun celf gyhoeddus Canada Road

Cynllun celf gyhoeddus Canada Road

description

Penodwyd yr artistiaid Heather Parnell a David Mackie gan dîm Adnewyddu Cymdogaeth Cyngor Caerdydd i weithio gyda disgyblion yn Ysgol Mynydd Bychan i ddylunio gwaith neu gyfres o weithiau celf ar gyfer Canada Road.
Wrth ystyried y safle a’r ysgol, daeth yn amlwg i’r artistiaid fod dwy thema’n fwyaf addas i’w harchwilio gyda’r disgyblion. Ysbrydoliaeth y thema gyntaf oedd enwau strydoedd yr ardal – enwau a gymerwyd o’r trefedigaethau – Canada, Affrica, Awstralia, Newfoundland a Seland Newydd. Gweithiodd disgyblion gyda’r artistiaid i ddehongli delweddau o waith celf, dylunio a botaneg o’r gwledydd hyn drwy lunio motiffau a phatrymau. Y thema arall oedd tecstilau, gan fod gan Ysgol Mynydd Bychan lawer o enghreifftiau o decstilau o bedwar ban byd yn crogi ar waliau’r coridorau. Ysbrydolodd patrymau’r tecstilau rai o’r motiffau unigol ond, yn fwy arwyddocaol, mae dyluniad cyffredinol y gwaith celf yn cyfeirio at batrwm gwrthban Cymreig traddodiadol.
Y canlyniad yw ‘blanced’ o gerrig palmant wedi’i greu o glytwaith o 44 llun unigryw gan y plant ysgol, oedd wrth eu boddau o weld eu lluniau wedi’u gosod yn barhaol y tu allan i’w hysgol. Roedd cyffro mawr ar y bore wedi’r gwaith gosod!
Y dechneg a ddefnyddiwyd i ail-greu lluniau’r plant ar y slabiau palmant oedd llunio templed i bob llun gyda gwrthydd lle nad oedd llinellau, fel mai dim ond y dyluniad fyddai’n ymddangos pan gâi’r garreg ei swndio. Wedyn câi pant y llinell ei lenwi â phaent wedi’i galedu, yn lliw siarcol tywyll yn yr achos hwn. Mae enwau’r gwledydd wedi’u gosod i mewn i’r cerrig pafin mewn dur gwrthstaen.
Agorwyd y cynllun yn swyddogol ar 13 Ebrill 2011.

Sylw yn y cyfryngau: http://www.welshicons.org.uk/news/cardiff/canada-road-transformation/