Strategaeth Gelf Gyhoeddus SA1

Strategaeth Gelf Gyhoeddus SA1

description

Mae ardal SA1 Glan y Dŵr Abertawe yn gynllun beiddgar ac arloesol i drawsnewid safle ôl-ddiwydiannol llwydaidd ar gyfer datblygiad o ddefnyddiau cymysg yn cynnwys busnes, siopau a hamdden. Fel rhan o ail-adeiladu ac ail- frandio’r safle cafodd Celfwaith ei gomisiynu yn Hydref 2008 gan Ddinas a Sir Abertawe a LLCC i baratoi strategaeth gelf gyhoeddus ar gyfer SA1.

Datblygwyd ein cynigion celf cyhoeddus yn y strategaeth i gefnogi brandio SA1 fel cyrchfan arloesol, cyfoes a deinamig, gan ei wneud yn fwy atyniadol ar gyfer buddsoddwyr posib a thrigolion, yn ogystal a phoblogaeth gyfredol Abertawe. Cafodd y cynigion eu dylunio i annog archwiliad o’r safle yn ei gyfanrwydd ac i fod yn ddymunol ac yn rhyngweithiol, gan greu profiadau cofiadwy fydd yn ysgogi pobl i ddychwelyd.

Wrth greu’r cynigion buom yn ymgynghori gyda’r garfan gelfyddyd weledol yn Abertawe, a lle’n addas, awgrymu ffyrdd iddynt ddod yn rhan o’r cynllun neu yn partneru ar rai prosiectau penodol. Mae Abertawe yn ffodus am fod iddi sector gelfyddydol lewyrchus gyda bri rhyngwladol am wydr pensaernïol, ac SA1 mewn man delfrydol i elwa. Yn ogystal, bydd rhai o’r prosiectau celf cyhoeddus yn denu artistiad rhyngwladol adnabyddus.

Cafodd y strategaeth ei chwblhau yn Ebrill 2009 ac yn ddiweddarach yn y flwyddyn gwahoddwyd Celfwaith i ddechrau gweithredu cynigion y strategaeth. Y prosiect cyntaf i ddwyn ffrwyth yn 2010 yw’r cynllun goleuo ddylunwyd gan artist ar gyfer Sgwâr Ice House.