Ysbyty Cwm Cynon - comisiynau allanol

Ysbyty Cwm Cynon - comisiynau allanol

description

Ym mis Hydref 2010 penodwyd Celfwaith gan Ymddiriedolaeth Iechyd Cwm Taf i lunio cynllun comisiynu ac i weithredu comisiynau celf gyhoeddus ar gyfer Ysbyty newydd Cwm Cynon. Roedd y gwaith adeiladu ar droed ac fe gysylltwyd ar frys â’r pensaer i nodi lleoliadau posibl ar gyfer gweithiau celf. Llwyddwyd i wneud newidiadau ac addasiadau i’r cynllun adeiladu er mwyn cynnwys celf gyhoeddus yng ngwead yr adeilad a’r cyrtiau allanol. ‘Dod â’r tu allan i mewn’ oedd y thema fras a awgrymwyd gan Benseiri HLM, ac roeddem yn hapus i ddilyn hynny, gan fod yr adeilad yn sefyll mewn tir mor hardd a bod ôl troed yr ysbyty’n adleisio ffurf afon Cynon gerllaw. Dyluniwyd yr adeilad i harneisio’r defnydd o olau dydd naturiol gan ddangos sensitifrwydd arbennig i’r tir o amgylch, felly roedd gwead, defnydd a manteisio ar olau naturiol yn ystyriaethau allweddol hefyd wrth ffurfio briffiau’r artistiaid.

Nodwyd a gweithredwyd pum comisiwn, tri y tu mewn i’r adeilad a dau yn y cyrtiau allanol.

Comisiwn ffynnon olau’r Atriwm
Penodwyd David Pearl drwy gystadleuaeth ddylunio i greu cerflun o fewn cwrt cul sy’n gweithredu fel ffynnon olau i’r atriwm. All y cyhoedd ddim mynd i’r cwrt hwn ond maen nhw’n gallu gweld i mewn iddo drwy wal o ffenestri o’r llawr i’r nenfwd. Dau adeiledd lletraws o baneli gwydr tryloyw ac anhryloyw mewn ffrâm ddur gloyw yw ‘Grisiau Goleuol’, sy’n adlewyrchu ac yn dal golau’r haul o fewn y ffynnon olau, gan greu cysgodion lliwgar ar y wal.

Am ragor o luniau gweler http://www.david-pearl.com/page021.htm

Cerfluniau’r Cwrt Cyhoeddus
Ar gyfer y cwrt cyhoeddus mwy o faint, penodwyd Stiwdio Walter Jack i ddylunio nodweddion cerfluniol, gan gynnwys seddi, i dri llecyn crwn o fewn y prif gwrt cyhoeddus. Fel rhan o’u briff, bu Walter Jack a’i gydweithwyr yn hwyluso gweithdai yn Ysgol Gyfun Aberpennar gyda chriw o fyfyrwyr BTEC, gan ddangos model o’r cwrt iddynt ac egluro’r briff. Wedyn datblygodd y myfyrwyr eu hymateb eu hunain i’r safle, gan wneud modelau a thrafod defnyddiau, ymarferoldeb technegol a chwestiynau ynghylch gosod y gwaith gyda’r artistiaid.

Mae’r cerfluniau wedi’u gwneud o diwbiau dur gwrthstaen wedi’u casglu’n dynn at ei gilydd, a’u troelli a’u hagor tuag i fyny, gan ffurfio pwynt canolog yn y cylch canol, gyda phlanhigion bambŵ a seddi derw’n meddalu’r ddau gylch arall ac yn ategu’r nodwedd ganolog.